Sản phẩm

TPS62590

TPS62590

DC CONVERTER, TPS62590, QFN, 6P, 2mm x 2mm x 0.8mm, PLASTIC,0.75V / 5.5V,1.3W,-40to+12

Manufacturer : TEXAS INSTRUMENTS

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 1,900
Mô tả chi tiết

DC CONVERTER, TPS62590, QFN, 6P, 2mm x 2mm x 0.8mm, PLASTIC,0.75V / 5.5V,1.3W,-40to+12

Manufacturer : TEXAS INSTRUMENTS