Sản phẩm

TB6674PG

TB6674PG

MOTOR DRIVER, TB6674PG/TB7774P, DIP, 16P

Manufacturer : TOSHIBA

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 17,000
Mô tả chi tiết

MOTOR DRIVER, TB6674PG/TB7774P, DIP, 16P

Manufacturer : TOSHIBA