Sản phẩm

STM32L412RB

STM32L412RB

STM32L412RB-UFBGA

Manufacturer : STMicroelectronics

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 1,500,000
Mô tả chi tiết

STM32L412RB-UFBGA

Manufacturer : STMicroelectronics