Sản phẩm

LPC2926FBD144

LPC2926FBD144

LQFP, 144P, 22X22, 125MHz, 4.6V, 1.5W, -40-85,56KB

Manufacturer : NPX

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 280
Mô tả chi tiết

LQFP, 144P, 22X22, 125MHz, 4.6V, 1.5W, -40-85,56KB

Manufacturer : NPX