Sản phẩm

KIA431A

KIA431A

POSI.ADJUST REG, KIA431A, TO-92,3P,4.7x4.8mm, PLASTIC, 700mW,-40to+85,1mA,2.47/2.52V,TP

Manufacturer : KEC Semicon

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 44,000
Mô tả chi tiết

POSI.ADJUST REG, KIA431A, TO-92,3P,4.7x4.8mm, PLASTIC, 700mW,-40to+85,1mA,2.47/2.52V,TP

Manufacturer : KEC Semicon