Sản phẩm

ICE2QR2280Z

ICE2QR2280Z

DIP,7P, 9.52x7.87x4.37mm, PLASTIC, 800V, 13W,-40to+125C,4.9A

Manufacturer : INFINEON

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 25,000
Mô tả chi tiết

DIP,7P, 9.52x7.87x4.37mm, PLASTIC, 800V, 13W,-40to+125C,4.9A

Manufacturer : INFINEON