Sản phẩm

GRM1555C1H201JA01D

GRM1555C1H201JA01D

0402, C0G, 50V, 201J

1005, C0G, 50V, 200pF, 5%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 180,000
Mô tả chi tiết

0402, C0G, 50V, 201J

1005, C0G, 50V, 200pF, 5%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll