Sản phẩm

GRM1555C1H101JZ01D

GRM1555C1H101JZ01D

0402, C0V, 50V, 101J

1005, C0V, 50V, 100pF, 5%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 20,000
Mô tả chi tiết

0402, C0V, 50V, 101J

1005, C0V, 50V, 100pF, 5%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll