Sản phẩm

GCM21BR71H105KA03L

GCM21BR71H105KA03L

0805, X7R, 50V, 105K

2012, X7R, 50V, 1uF, 10%

MOQ : 3.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 51,000
Mô tả chi tiết

0805, X7R, 50V, 105K

2012, X7R, 50V, 1uF, 10%

MOQ : 3.000 Pcs/Roll