Sản phẩm

FNB40560

FNB40560

POWER MODULE, 600V, 5A, DIP, FNB40560, 26, IPM

Manufacturer : FAIRCHILD SEMICONDUCTOR

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 5,800
Mô tả chi tiết

POWER MODULE, 600V, 5A, DIP, FNB40560, 26, IPM

Manufacturer : FAIRCHILD SEMICONDUCTOR