Sản phẩm

93C66

EEPROM 93C66

EEPROM;93C66, 4Kbit, 256*16, SOP, 8P

Manufacturer : ST MICROELECTRONICS

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 50,000
Mô tả chi tiết

EEPROM;93C66, 4Kbit, 256*16, SOP, 8P

Manufacturer : ST MICROELECTRONICS