Sản phẩm

DRV8848LPWPR

DRV8848LPWPR

Motor Driver ,HTSSOP, 16P, 5.00mm*6.40mm, Dual,1A,TP,PLASTIC,4 to 1

Manufacturer : TEXAS INSTRUMENTS

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 54,000
Mô tả chi tiết

Motor Driver ,HTSSOP, 16P, 5.00mm*6.40mm, Dual,1A,TP,PLASTIC,4 to 1

Manufacturer : TEXAS INSTRUMENTS