Sản phẩm

CL03C040CA3GNNC

CL03C040CA3GNNC

0201, C0G, 25V, 040C

0603, C0G, 25V, 4pF, ±0.25pF

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 50,000
Mô tả chi tiết

0201, C0G, 25V, 040C

0603, C0G, 25V, 4pF, ±0.25pF

MOQ: 10.000 Pcs/Roll