Sản phẩm

CL03C020CA3GNNC

CL03C020CA3GNNC

0201, C0G, 25V, 020C

0603, C0G, 25V, 2pF, ±0.25pF

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 350,000
Mô tả chi tiết

0201, C0G, 25V, 020C

0603, C0G, 25V, 2pF, ±0.25pF

MOQ : 10.000 Pcs/Roll