Sản phẩm

CL03B271KO3NNNC

CL03B271KO3NNNC

0201, X7R, 16V, 271K

0603, X7R, 16V, 270pF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 80,000
Mô tả chi tiết

0201, X7R, 16V, 271K

0603, X7R, 16V, 270pF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll