Sản phẩm

CL03B103KP3NNNC

CL03B103KP3NNNC

0201, X7R, 10V, 103K

0603 ,X7R, 10V, 10nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 10,000
Mô tả chi tiết

0201, X7R, 10V, 103K

0603 ,X7R, 10V, 10nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll