Sản phẩm

CL03A224KQ3NNNC

CL03A224KQ3NNNC

0201, X5R, 6.3V, 224K

0603, X5R, 6.3V, 220nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 20,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 6.3V, 224K

0603, X5R, 6.3V, 220nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll