Sản phẩm

CL03A153KQ3NNNC

CL03A153KQ3NNNC

0201, X5R, 6.3V, 153K

0603, X5R, 6.3V, 15nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 50,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 6.3V, 153K

0603, X5R, 6.3V, 15nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll