Sản phẩm

CL03A104KQ3NNNC

CL03A104KQ3NNNC

0201, X5R, 6.3V, 104K

0603, X5R, 6.3V, 100nF, 10%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

 

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 37,060,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 6.3V, 104K

0603, X5R, 6.3V, 100nF, 10%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll