Sản phẩm

CL03A104KO3NNNC

CL03A104KO3NNNC

0201, X5R, 16V, 104K

0603, X5R, 16V, 100nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 40,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 16V, 104K

0603, X5R, 16V, 100nF, 10%

MOQ: 10.000 Pcs/Roll