Sản phẩm

BD6209AFS-E2

BD6209AFS-E2

Motor Driver , SSOP-A32

Manufacturer : ROHM Semiconductor

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 2,000
Mô tả chi tiết

Motor Driver , SSOP-A32

Manufacturer : ROHM Semiconductor