Sản phẩm

AXP209

AXP209

PMIC,AXP209, 6mm x 6mm 48-pin QFN 

Manufacturer : XPOWER

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 40,000
Mô tả chi tiết

PMIC,AXP209, 6mm x 6mm 48-pin QFN 

Manufacturer : XPOWER