Sản phẩm

 GRM1885C1H201JA01D

GRM1885C1H201JA01D

0603, C0G, 50V, 201J

1608, C0G, 50V, 200pF, 5%

MOQ : 4.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 8,000
Mô tả chi tiết

0603, C0G, 50V, 201J

1608, C0G, 50V, 200pF, 5%

MOQ : 4.000 Pcs/Roll