Sản phẩm

 0402WGF6800TCE

0402WGF6800TCE

0402, 1%, 1/16W, 680 ohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

 

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 70,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 680 ohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll