Sản phẩm

 0402WGF5600TCE

0402WGF5600TCE

0402, 1%, 1/16W, 560 ohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 430,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 560 ohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll