Sản phẩm

 0402WGF4301TCE

0402WGF4301TCE

0402, 1%, 1/16W, 4.3 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 30,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 4.3 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll