Sản phẩm

 0402WGF3301TCE

0402WGF3301TCE

0402, 1%, 1/16W, 3.3 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 120,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 3.3 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll