Sản phẩm

 0402WGF3300TCE

0402WGF3300TCE

0402, 1%, 1/16W, 330 ohm 

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 80,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 330 ohm 

MOQ : 10.000 Pcs/Roll