Sản phẩm

 0402WGF1501TCE

0402WGF1501TCE

0402, 1%, 1/16W, 1.5 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 300,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 1.5 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll