Sản phẩm

 0402WGF1201TCE

0402WGF1201TCE

0402, 1%, 1/16W, 1.2 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 20,000
Mô tả chi tiết

0402, 1%, 1/16W, 1.2 Kohm

MOQ : 10.000 Pcs/Roll